PLEN   tel. 43 675 60 60  |  mob. 604 433 072  pinus@pinus.pl

www.pinus.pl - Ogrody

Kamień w ogrodzie

Kamień stanowi ważny element kompozycyjny ogrodu , szlachetne tworzywo dające szerokie możliwości estetyczne z racji swoich naturalnych walorów. Wzbogaca wnętrze ogrodowe. Ze wszystkich elementów występujących w kompozycji ogrodów góry lub dowolne zróżnicowanie terenu jest motywem oryginalnym i naturalnym. Bloki skał odgrywają w ich tworzeniu bardzo ważną rolę. Umiejętnie skomponowane zadziwiają swoją formą i nieregularnością . Stanowią głęboki wyraz sztuki ogrodowej nadając jej malowniczy charakter. Dzięki kamieniom możemy obcować z królestwem minerałów , które stanowi ważną część przyrody nieożywionej.

Skały i Kamienie:

Skały

Lp Nazwa kamienia Jednostka miary
1 Gnejs [ tona ]
2 Granit [ tona ]
3 Sjenit [ tona ]
4 Kwarcyt [ tona ]
5 Kwarc [ tona ]
6 Serpentynit [ tona ]
7 Wapień dewoński [ tona ]
8 Wapień jurajski [ tona ]
9 Bazalt słupowy [ tona ]
10 Gabro [ tona ]
11 Porfir [ tona ]
12 Chalcedonit [ tona ]
13 Piaskowiec czerwony [ tona ]
14 Piaskowiec żółty [ tona ]
15 Piaskowiec żółto-czerwony [ tona ]
16 Piaskowiec jasno-kremowy [ tona ]
17 Łupek serycytowy [ tona ]
18 Otoczak granitowy [ tona ]
19 Otoczak z piaskowca [ tona ]
20 Głazy z czerwonego piaskowca [ tona ]
21 Głazy narzutowe ( duże ) [ tona ]
22 Amfibolit [ tona ]
23 Wapień krystaliczny [ tona ]
24 Marmur czerwony [ tona ]
25 Wapień jurajski-murowy [ tona ]
26 Diabaz [ tona ]
27 Marmur [ tona ]
28 Samorodki ( wapień dewoński ) [ tona ]
29 Samorodki ( wapień jurajski ) [ tona ]
30 Głazy z piaskowca żółto-białego [ tona ]

Płyty kamienne

Lp. Nazwa kamienia Jednostka miary
1 Piaskowiec czerwony [ tona ]
2 Piaskowiec żółto-czerwony [ tona ]
3 Wapień jurajski [ tona ]
4 Łupek serycytowy [ tona ]
5 Łupek kwarcytowy [ tona ]
6 Gnejs [ tona ]
7 Granit [ tona ]
8 Łupek łyszczykowy [ tona ]
9 Łupek złoty [ tona ]
10 Łupek srebrny [ tona ]
11 Łupek zielony [ tona ]

Wyroby z Kamienia

Lp. Nazwa wyrobu Jednostka miary
1 Kostka granitowa gruboziarnista szara [ tona ]
2 Kostka granitowa drobnoziarnista szara [ tona ]
3 Kostka granitowa drobnoziarnista tzw.ruda [ tona ]
4 Kostka granitowa gruboziarnista czerwona [ tona ]
5 Kostka granitowa drobnoziarnista szara II gat. [ tona ]
6 Kostka sjenitowa [ tona ]
7 Kostka bazaltowa [ tona ]
8 Płyty granitowe łupane [ tona ]
9 Kostka serpentynitowa [ tona ]
10 Formak granitowy gruboziarnisty [ tona ]
11 Płyty bazaltowe cięte [ m2 ]
12 Kostka granitowa gruboziarnista ( niesort ) [ tona ]
13 Formak z piaskowca - żółty [ tona ]
14 Formak z piaskowca - jasno-kremowy [ tona ]

Realizacja: mDesigns.pl
Google+